untitled

posted on 16 Jun 2010 01:25 by noom4100

.....นาน ๆ จะได้เข้ามาดูแลสักที ขอกราบอภัยสมาชิกทุกท่าน เพราะว่างานหนักมากครับ ในยุคนี้หากไม่ขยันแล้วมีหวังอดตายเป็นแน่แท้

.....พรรคพวกกันขอฝากแนะนำศาลเจ้ากวนอูคลองเตยมาให้ เห็นว่าเป็นเรื่องการกุศล ก็นำมาช่วยเผยแพร่ให้ครับ